Řešení kvadratických rovnic v oboru reálných čísel

  • Rubriky příspěvkuMatematika
  • Poslední změna příspěvku:25. 3. 2023
  • Čas na čtení:10 minuty čtení

Kvadratické rovnice je taková rovnice, která má jednu neznámou ve druhé mocnině a další členy mohou být pouze lineární nebo absolutní. Základní vzorce pro řešení kvadratických rovnic [latexpage]\[   ax^2 + by…

Pokračovat ve čteníŘešení kvadratických rovnic v oboru reálných čísel