Simplex, poloduplex, duplex

Simplex, poloduplex a duplex označují jednotlivé typy komunikací mezi dvěma zařízeními a popisují jakým způsobem dochází k přenosu dat. Respektive názvy říkají jakými směry probíhá přenos jednotlivých informací. I když může znít logicky, že nejlepší je, když komunikace probíhá v obou směrech, tak vždy tomu tak není, případně to není nutné, respektive tato možnost není možná z různých důvodů, případně je nadbytečná.

Simplex

Simplexní spojení je takové spojení, které přenáší data pouze v jednom směru. Vhodné využití najde například tam, kde je naším cílem hromadit nebo posílat data (informace) na jedno konkrétní místo. Mezi typické příklady patří počítače a tiskárna. Počítače posílají požadavky do tiskárny, která na základě tohoto požadavku provede tisk. Tento typ přenosu můžeme také nalézt kupříkladu u odposlouchávajících zařízení.

jak probíhá simplexní komunikace
Simplex

Poloduplex

Jak název napovídá, tak poloduplexní komunikace je mezi simplexní a duplexní komunikací. Komunikace nemusí probíhat pouze z jedné strany na druhou, ale i naopak. Ovšem nikoliv současně. Komunikace probíhá střídavě, tedy nejdříve v jednom směru a reverzně ne, nebo pouze v druhém směru. Příkladem je vysílačka, u které se uplatňuje střídající se komunikace, kdy buď mluvíme nebo posloucháme.

Poloduplexní komunikace probíhá střídavě
Poloduplex

Duplex

Duplexní přenos dat probíhá mezi dvěma zařízeními současně. Tento typ komunikace používáme na denní bázi například u mobilních telefonů, kdy můžeme jak mluvit (posílat data) tak poslouchat (získávat data) v jeden a ten samý moment bez omezení. Jelikož jsou data posílány současně dvěma směry, tak šířka pásma je také dvojnásobná.

Duplexní komunikace probíhá obousměrně.
Duplex