Rozdělení počítačových sítí podle velikosti

Osobní síť (PAN – Personal Area Network)

Osobní sítě jsou ty nejmenší, které většinou obsahují pouze pár elektrických zařízení jako je notebook, mobilní telefon a tablet, které jsou navzájem propojeny například pomocí technologie Bluetooth, která umožňuje jednoduchou bezdrátovou komunikaci. Rozsah sítí typu PAN je typicky několik metrů. Může to být pouze jedna samostatná místnost.

Lokální síť (Local Area Network)

Lokální síť je označení pro typ sítě, který svou velikostí pokrývá nějaký objekt, dům nebo byt. Můžeme si představit například rodinný dům, kde v obývacím pokoji budeme mít router a modem, který umožní přístup k internetu a k routeru budeme mít připojených několik zařízení z různých místností v domácnosti (jak drátově, tak bezdrátově). Tento typ sítě se nejvíce používá v odborné komunikaci.

Rozdělení počítačových sítí podle velikost, počítačové sítě jsou schopné propojovat domácnosti, města i kontinenty.
Počítačové sítě propojují domácnosti, města i kontinenty

Metropolitní síť (MAN – Metropolitan Area Network)

Metropolitní síť je větší než sítě typu LAN, ale menší než WAN, propojuje velké množství zařízení v nějakém městě, městských částech či velkoměstě. Velikost sítě se rozlohově pohybuje od 5 do 50 kilometrů. Tyto sítě běžně využívají optický kabel k efektivnímu propojení LAN sítí.

Rozlehlá síť (WAN – Wide Area Network)

WAN je označení pro nejrozsáhlejší počítačové sítě, které se v odborné terminologii používají. Velikostně mohou pokrývat státní útvary a spojovat je dohromady. Nejznámější WAN sítí je Internet.

Ostatní typy sítí

Základní rozdělení sítí podle velikosti (PAN, LAN, MAN a WAN) může být rozšířeno a rozděleno mezi další typy sítí např: globální síť (GAN – Global Area Network), univerzitní, školní sítě (CAN – Campus Area Network) a další.