Rozdělení rozvaděčů používaných v pneumatice

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuPneumatika

Jak název napovídá, tak rozvaděče používané v pneumatice rozvádějí plyny (vzduch) k akčním členům, kterými mohou být například pneumotory. Rozvaděče dělíme na dvoustavové a třístavové. U obou typů platí, že jeden stav je výchozí (nečinný stav = bez působení vzduchu). U dvoustavových platí, že pokud přivedeme médium na vstup, tak se nám zaktivuje druhý (aktivní) stav na levé straně schématu.

Značení rozvaděčů

Rozvaděče značíme podle počtu vstupů, výstupů (značíme číslicemi od jedničky) a počet funkčních stavů (čtverečků). Číslo 1 označuje vstup, kam přivádíme pracovní tlak, další lichá čísla značí odfuky a sudá čísla výstupy tlaků.

Ukázka různých druhů a značení pneumatických rozvaděčů
Značení rozvaděčů

Obrázek 1 – rozvaděč 3/2 – počet vstupů a výstupů: 3, počet stavů: 2

Obrázek 2 – rozvaděč 5/2 – počet vstupů a výstupů: 5, počet stavů: 2

Obrázek 3 – rozvaděč 5/3 – počet vstupů a výstupů: 5, počet stavů: 3

Mechanické ovládání

Prvním typem ovládání rozvaděčů je mechanicky, kdy ručně přepínáme stavy (například zmáčknutím tlačítka). V případě zobrazeném na obrázku po stisknutí tlačítka pneumotor vyjede a poté se vrátí do původní polohy.

Ovládání pneumotoro pomocí mechanicky ovládaného rozvaděče, neboli tlačítka
Ovládání pneumotoru za pomocí tlačítka

Pneumatické ovládání

Pneumaticky ovládané rozvaděče mění své stavy dle signálu (působení vzduchu). Na obrázku vidíme, že pneumatický rozvaděč ovládáme pomocí dvou tlačítek, když tlačítko zmáčkneme, tak pustíme do rozvaděče vzduch a ten změní svůj stav a podle aktuálního stavu se nám buď vysune nebo zasune pneumotor.

zobrazení pneumaticky ovládaného rozvaděče pomocí dvou tlačítek
Pneumaticky ovládaný rozvaděč

Elektrické ovládání

Rozvaděče můžeme také ovládat díky elektrickým signálům, kdy přivedeme elektrický signál do rozvaděče a rozvaděč dle signálu zareaguje změnou svého stavu.