Photomath je nejlepším přítelem středoškoláka

  • Autor příspěvku
  • Rubriky příspěvkuUžitečné

Photomath je mobilní aplikace, která nám umožní rychlé řešení matematických úloh jako jsou kvadratické rovnice a nerovnice, derivace a i další obtížnější části matematické látky pro střední školy. Aplikaci si můžete stáhnout jak v Google Play, tak i na App Store.

Výhody

  1. Rychlé a efektivní řešení pro středně obtížné matematické úkoly.
  2. Možnost vyfocení a zobrazení řešení.
  3. Postup zobrazuje jednotlivé kroky.
  4. Rozsáhlé možnosti (vykresluje grafy, určuje průsečíky).
  5. Zobrazení historie již vyřešených příkladů.

Nevýhody

  1. Aplikace je nevhodná pro náročnější (vysokoškolskou) matematiku.
  2. Některé postupy sice mohou vést ke správnému výsledku, ale můžou být krkolomé či nejasné.
  3. Nutné připojení k internetu.

Kdy využít Photomath?

Nedoporučujeme se učit matematiku pouze za pomocí Photomathu. Aplikace by měla sloužit pouze jako doplněk pro případné rychlé ověření správnosti výsledku, případně zobrazeného postupu s vysvětlením, ale jak jsme zmiňovali v nevýhodách, tak ne vždy musí být postup zcela ideální a požadovaný ve školském systému. Takže se musíte připravit na to, že pokud chystáte této aplikace zneužít k opisování během písemných testů, tak nejenže se tak nic nenaučíte, ale navíc váš postup řešení může být zcela odlišný, než který jste se učili ve škole a může to vzbudit tak velkou pozornost, že budete odhaleni, tudíž aplikaci používat s rozumem. Jak se říká, tak Photomath je dobrý sluha, ale špatný pán.